Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

3 vị trí chủ chốt ngành hàng không Việt Nam có sự thay đổi từ 1.7