3 tháng sau thành lập, Tổng Cục QLTT chỉ kiện toàn xong "ghế nóng"

Ông Trần Hữu Linh được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT
Ông Trần Hữu Linh được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT
Ông Trần Hữu Linh được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT
Lên top