3 tháng nghẽn lệnh chứng khoán, nhà đầu tư đòi truy trách nhiệm HOSE

Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - cho biết, đang có kế hoạch 100 ngày sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch dự phòng mới do FPT tiến hành. Đồ hoạ: LH
Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - cho biết, đang có kế hoạch 100 ngày sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch dự phòng mới do FPT tiến hành. Đồ hoạ: LH
Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - cho biết, đang có kế hoạch 100 ngày sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch dự phòng mới do FPT tiến hành. Đồ hoạ: LH
Lên top