3 tháng, Hải quan Cầu Treo thu đạt 80% chỉ tiêu cả năm

Xe xếp hàng chờ làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT.
Xe xếp hàng chờ làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT.
Xe xếp hàng chờ làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT.
Lên top