3 kịch bản tiêu thụ vải thiều Bắc Giang giữa đại dịch COVID-19

Kiểm định chất lượng vải thiều xuất khẩu. Ảnh: C.N
Kiểm định chất lượng vải thiều xuất khẩu. Ảnh: C.N
Kiểm định chất lượng vải thiều xuất khẩu. Ảnh: C.N
Lên top