3 Bộ Công thương, Y tế, NNPTNT vẫn còn quá nhiều thủ tục chuyên ngành

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa.
Lên top