29 Tết, giá thực phẩm chợ dân sinh tăng thế nào?

Tại các khu vực chợ tạm và chợ truyền thống, giá thực phẩm phục vụ tết tăng lên từng ngày. Ảnh: Tùng Giang.
Tại các khu vực chợ tạm và chợ truyền thống, giá thực phẩm phục vụ tết tăng lên từng ngày. Ảnh: Tùng Giang.
Tại các khu vực chợ tạm và chợ truyền thống, giá thực phẩm phục vụ tết tăng lên từng ngày. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top