29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm sâu từ 50 – 100%

Nhiều loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm sâu. Ảnh Hải Nguyễn (Minh họa).
Nhiều loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm sâu. Ảnh Hải Nguyễn (Minh họa).
Nhiều loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm sâu. Ảnh Hải Nguyễn (Minh họa).
Lên top