27 Tết, đại gia ngành xây dựng lên sàn thu về gần 6,7 tỉ đồng