26km - 4 thuỷ điện: Những con sông đang oằn mình "gánh" thuỷ điện

Lên top