26 triệu cổ phiếu của Sabeco được sang tay, giá trị gần 5.000 tỉ đồng

Khoản đầu tư vào Sabeco của Heniken đã "bốc hơi" gần 3.000 tỉ trong năm 2019.
Khoản đầu tư vào Sabeco của Heniken đã "bốc hơi" gần 3.000 tỉ trong năm 2019.
Khoản đầu tư vào Sabeco của Heniken đã "bốc hơi" gần 3.000 tỉ trong năm 2019.
Lên top