25 dự án điện gió không kịp "chạy" vào tháng 11 do dịch COVID-19, GWEC xin nới thêm 6 tháng

Các dự án điện gió ở Việt Nam đang bị chậm tiến độ, chưa thể vận hành thương mại vào tháng 11 tới.
Các dự án điện gió ở Việt Nam đang bị chậm tiến độ, chưa thể vận hành thương mại vào tháng 11 tới.
Các dự án điện gió ở Việt Nam đang bị chậm tiến độ, chưa thể vận hành thương mại vào tháng 11 tới.
Lên top