Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

25% doanh nghiệp do nữ làm chủ vướng mắc về năng lực cạnh tranh