Dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1:

2,2 tỉ USD “đắp chiếu” sau 3 năm động thổ

Dự án Quỳnh Lập 1 đã được Chính phủ giao cho TKV làm chủ đầu tư từ năm 2009. Ảnh: PV
Dự án Quỳnh Lập 1 đã được Chính phủ giao cho TKV làm chủ đầu tư từ năm 2009. Ảnh: PV
Dự án Quỳnh Lập 1 đã được Chính phủ giao cho TKV làm chủ đầu tư từ năm 2009. Ảnh: PV
Lên top