2.084 xe hàng thông quan, giao thương tại các cửa khẩu dần "ấm" lại

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: Langson.gov.vn
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: Langson.gov.vn
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: Langson.gov.vn
Lên top