207 chuyên gia tư vấn Việt Nam được đào tạo trong 2 năm

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 bên.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 bên.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 bên.
Lên top