20 triệu một máy tạo oxy, "giá trên trời" nhưng muốn mua phải đặt trước

Lên top