20 loại hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước độc quyền

Sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng là hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Ảnh minh họa (chinhphu.vn)
Sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng là hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Ảnh minh họa (chinhphu.vn)