2 tháng, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Một cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế bị kiểm tra, xử lý. Ảnh: QLTT
Một cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế bị kiểm tra, xử lý. Ảnh: QLTT
Một cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế bị kiểm tra, xử lý. Ảnh: QLTT
Lên top