2 năm sau sự cố môi trường biển: Miền Trung rạo rực mùa biển mới

Ngư dân Quảng Trị vui mừng trúng cá, được giá.
Ảnh: HƯNG THƠ
Ngư dân Quảng Trị vui mừng trúng cá, được giá. Ảnh: HƯNG THƠ
Ngư dân Quảng Trị vui mừng trúng cá, được giá. Ảnh: HƯNG THƠ