2 năm lỗ gần 100 tỉ, một chủ đầu tư BOT xin trả dự án cho Nhà nước

Trạm T2 phải xả trạm vì tài xế dừng xe phản đối phu phí. Ảnh: P.V
Trạm T2 phải xả trạm vì tài xế dừng xe phản đối phu phí. Ảnh: P.V
Trạm T2 phải xả trạm vì tài xế dừng xe phản đối phu phí. Ảnh: P.V
Lên top