2 kịch bản mới nhất về tăng trưởng GDP trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất nhiều thách thức bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất nhiều thách thức bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất nhiều thách thức bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top