2 cụm công nghiệp hỗ trợ hơn 1.600 tỉ đồng có gì đặc biệt?

2 cụm CN sẽ được xây dựng tại Bắc Ninh
2 cụm CN sẽ được xây dựng tại Bắc Ninh
2 cụm CN sẽ được xây dựng tại Bắc Ninh
Lên top