2 ca COVID-19 trong cộng đồng: Chưa xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá

Mặc dù xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhưng hai địa phương này không xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá. Ảnh: Tuân Nguyên
Mặc dù xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhưng hai địa phương này không xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá. Ảnh: Tuân Nguyên
Mặc dù xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhưng hai địa phương này không xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá. Ảnh: Tuân Nguyên
Lên top