Website huy động vốn của Meeyland bất ngờ không thể truy cập:

19.000 nhà đầu tư hoang mang

Meeyland trước đó quảng cáo rằng, nhà đầu tư có thể quy đổi điểm thành cổ phiếu khi IPO. Nguồn: Meeyinvest.com
Meeyland trước đó quảng cáo rằng, nhà đầu tư có thể quy đổi điểm thành cổ phiếu khi IPO. Nguồn: Meeyinvest.com
Meeyland trước đó quảng cáo rằng, nhà đầu tư có thể quy đổi điểm thành cổ phiếu khi IPO. Nguồn: Meeyinvest.com
Lên top