158 căn nhà ở liền kề dự án Mon Bay hoàn tất giao dịch trong giai đoạn bán hàng đầu tiên