152 quốc gia đã mở cửa với khách du lịch quốc tế

UNWTO cho biết 70% điểm đến trên thế giới đã nới lỏng với khách quốc tế.
Ảnh minh họa: AFP.
UNWTO cho biết 70% điểm đến trên thế giới đã nới lỏng với khách quốc tế. Ảnh minh họa: AFP.
UNWTO cho biết 70% điểm đến trên thế giới đã nới lỏng với khách quốc tế. Ảnh minh họa: AFP.
Lên top