1.500 tỉ đồng tiết kiệm bị rút khỏi ngân hàng đang chảy vào đâu?

Lên top