Chính phủ ra quy định về hụi, họ, biêu, phường

15 tuổi có thể chơi trong đường dây hụi, họ, lãi suất không quá 20%

Nghị định mới quy định người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ
Nghị định mới quy định người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ
Nghị định mới quy định người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top