1,5 tỉ USD xây Nhà máy điện Cà Mau 3, công suất 9 tỉ kWh/năm

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giới thiệu dự án Nhà máy điện Cà Mau 3. Ảnh: Nhật Hồ
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giới thiệu dự án Nhà máy điện Cà Mau 3. Ảnh: Nhật Hồ
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giới thiệu dự án Nhà máy điện Cà Mau 3. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top