1,4 triệu đồng bào thiểu số đang được hỗ trợ vay vốn thoát nghèo

Gia đình ông Sùng A Khua (dân tộc Mông) ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh NHCSXH
Gia đình ông Sùng A Khua (dân tộc Mông) ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh NHCSXH
Gia đình ông Sùng A Khua (dân tộc Mông) ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh NHCSXH
Lên top