Quảng Ninh

1.300 tỉ đồng cho tuyến đường bao biển kết nối vịnh Hạ Long-Bái Tử Long

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát hướng tuyến đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả. Ảnh: BQN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát hướng tuyến đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả. Ảnh: BQN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát hướng tuyến đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả. Ảnh: BQN
Lên top