1,3 triệu tấn trái cây, gần 3 triệu tấn lúa cần thu hoạch và tiêu thụ

Nhiều nông sản vào vụ thu hoạch cần được tiêu thụ. Ảnh: Vũ Long
Nhiều nông sản vào vụ thu hoạch cần được tiêu thụ. Ảnh: Vũ Long
Nhiều nông sản vào vụ thu hoạch cần được tiêu thụ. Ảnh: Vũ Long
Lên top