126 tấn gạo thơm Jasmine 85 đầu tiên sang Châu Âu với thuế 0%

Tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên sang EU theo EVFTA. Ảnh: NN
Tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên sang EU theo EVFTA. Ảnh: NN
Tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên sang EU theo EVFTA. Ảnh: NN
Lên top