122 quốc gia đầu tư vào Việt Nam trong năm 2020

Dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô 250 triệu USD trên diện tích 25ha vừa được khai trương hôm 23.12.2020 tại Bình Phước. Ảnh: Vũ Long
Dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô 250 triệu USD trên diện tích 25ha vừa được khai trương hôm 23.12.2020 tại Bình Phước. Ảnh: Vũ Long
Dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô 250 triệu USD trên diện tích 25ha vừa được khai trương hôm 23.12.2020 tại Bình Phước. Ảnh: Vũ Long
Lên top