1,2 triệu người thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của COVID-19

Tỉ lệ lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 trong khối nông, lập nghiệp và thủy sản giảm hơn gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Khánh Vũ
Tỉ lệ lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 trong khối nông, lập nghiệp và thủy sản giảm hơn gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Khánh Vũ
Tỉ lệ lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 trong khối nông, lập nghiệp và thủy sản giảm hơn gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top