12 dự án yếu kém ngành công thương: Mới chỉ có 2 dự án sinh lời

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nghe báo cáo và chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém ngành Công Thương sáng 27.3. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nghe báo cáo và chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém ngành Công Thương sáng 27.3. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nghe báo cáo và chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém ngành Công Thương sáng 27.3. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Lên top