12 dự án thua lỗ ngành công thương: Đã có đơn vị sinh lời hàng trăm tỷ

Ảnh: Báo Chính phủ
Ảnh: Báo Chính phủ
Ảnh: Báo Chính phủ
Lên top