116 doanh nghiệp sẽ được trao Giải thưởng chất lượng Quốc gia

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định thông tin về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: Hán Hiển
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định thông tin về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: Hán Hiển
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định thông tin về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: Hán Hiển
Lên top