11 tháng, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 26,5 tỉ USD

Đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỉ USD trong 11 tháng năm 2021. Ảnh: MPI
Đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỉ USD trong 11 tháng năm 2021. Ảnh: MPI
Đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỉ USD trong 11 tháng năm 2021. Ảnh: MPI
Lên top