1.000 suất quà là nông sản, thực phẩm đầu tiên đã đến tay công nhân nghèo

Chuyến nông sản đầu tiên do các doanh  nghiệp ủng hộ người lao động tại TPHCM đã về đến điểm tập kết. Ảnh: Cao Trần
Chuyến nông sản đầu tiên do các doanh nghiệp ủng hộ người lao động tại TPHCM đã về đến điểm tập kết. Ảnh: Cao Trần
Chuyến nông sản đầu tiên do các doanh nghiệp ủng hộ người lao động tại TPHCM đã về đến điểm tập kết. Ảnh: Cao Trần
Lên top