1.000 nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm xúc tiến đầu tư tại Việt Nam

Hội nghị Xúc tiến đầu tư trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến thành công và an toàn cho đầu tư”. Ảnh: Thùy Trâm
Hội nghị Xúc tiến đầu tư trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến thành công và an toàn cho đầu tư”. Ảnh: Thùy Trâm
Hội nghị Xúc tiến đầu tư trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến thành công và an toàn cho đầu tư”. Ảnh: Thùy Trâm
Lên top