100% dự án nhà máy điện của PVN, TKV đều chậm tiến độ

Dư án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - công trình điển hình của việc chậm tiến độ và những bê bối xung quanh quá trình thực hiện. Ảnh: Đ.T
Dư án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - công trình điển hình của việc chậm tiến độ và những bê bối xung quanh quá trình thực hiện. Ảnh: Đ.T
Dư án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - công trình điển hình của việc chậm tiến độ và những bê bối xung quanh quá trình thực hiện. Ảnh: Đ.T
Lên top