10 tháng, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 10,24 tỉ USD

Đến nay, cả nước đã trồng được 197,51ha rừng tập trung. Ảnh: Hương Quỳnh
Đến nay, cả nước đã trồng được 197,51ha rừng tập trung. Ảnh: Hương Quỳnh
Đến nay, cả nước đã trồng được 197,51ha rừng tập trung. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top