Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

10 năm tới, Cần Thơ sẽ trở thành đô thị thông minh