10 năm mua bán và sáp nhập 55 tỉ USD, doanh nghiệp nói cần hoàn thiện luật

Diễn đàn "M&A Vietnam Forum 2019" diễn ra chiều ngày 6.8 với chủ đề "Thay đổi để bứt phá" (ảnh:PK).
Diễn đàn "M&A Vietnam Forum 2019" diễn ra chiều ngày 6.8 với chủ đề "Thay đổi để bứt phá" (ảnh:PK).
Diễn đàn "M&A Vietnam Forum 2019" diễn ra chiều ngày 6.8 với chủ đề "Thay đổi để bứt phá" (ảnh:PK).
Lên top