10 năm Hương Việt Group: Hành trình trở thành tổ hợp công nghệ giáo dục hàng đầu

Với gần 10 năm kinh nghiệm, Hương Việt Group đang mở rộng mạnh sang thị trường phần mềm và công nghệ đào tạo cho doanh nghiệp và xã hội. (Ảnh: Sỹ Quân)
Với gần 10 năm kinh nghiệm, Hương Việt Group đang mở rộng mạnh sang thị trường phần mềm và công nghệ đào tạo cho doanh nghiệp và xã hội. (Ảnh: Sỹ Quân)
Với gần 10 năm kinh nghiệm, Hương Việt Group đang mở rộng mạnh sang thị trường phần mềm và công nghệ đào tạo cho doanh nghiệp và xã hội. (Ảnh: Sỹ Quân)
Lên top