10 năm, có bao nhiêu vụ tai nạn xe máy được bồi thường bảo hiểm?

Trong 10 năm, ngành bảo hiểm đã bồi thường cho 101.214 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng/vụ. Ảnh LDO.
Trong 10 năm, ngành bảo hiểm đã bồi thường cho 101.214 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng/vụ. Ảnh LDO.
Trong 10 năm, ngành bảo hiểm đã bồi thường cho 101.214 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng/vụ. Ảnh LDO.
Lên top