10 địa phương chưa "tiêu" được vốn vay nước ngoài

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh MH (minh họa).
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh MH (minh họa).
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh MH (minh họa).
Lên top