1 triệu thuê bao, 1.000 tỉ đồng, và… 0 đồng tiền thuế

Netflix tăng trưởng phi mã tại Việt Nam, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Thế Lâm.
Netflix tăng trưởng phi mã tại Việt Nam, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Thế Lâm.
Netflix tăng trưởng phi mã tại Việt Nam, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top